Viinapuude kasvatamine

7. mai, 18. juuni, 5. august, 28. oktoober 2017

Aiapidajate hulk, kes on alustanud viinapuude kasvatamisega, aina suureneb. Seega oleks väga kasulik tutvuda viinapuude hingeeluga lähemalt ja põhjalikumalt.
Samuti algteadmistega: kuidas viinapuid kasvatada, hooldada, istutada, ümber istutada jne.

Koolitusel anname nõu ja vastame teie küsimustele. Teeme läbi praktilised ülesanded mitmeaastaste ja noorte viinapuutaimede istutamisel.

Oodatud on kõik, kes soovivad oma viinapuude istutamise kohta teadmisi ja oskusi uuendada.

Ühe õppepäeva osalustasu 50 €.

Kirjutage osalussoovist: georg45@gmail.com


7. mai
Mitmeaastaste viinapuutaimede ümberistutamine.
Poogitud noorte taimede näidisistutus

10.15-11.15 Viinapuuistandiku rajamine Morna näitel (Georg Gavronski).
11.15-12.45 Viinapuude morfolooia, juurestik, põhipunktid ümberistutamisel, noortaimede istutamine.
13.15-15.15 Praktiline tegevus istandikus.
15.30-16.00 Päeva kokkuvõte.

Koolituse tulemusel omandate teadmised viinapuu juurestiku eripärast, kuidas see areneb ja miks ei tohi istandikus kevadel alustada tegevusi väga vara. Millal on õige aeg istutuseks? Kuidas istutada vanu taimi ning mida selle juures eriti jälgida. Samuti saate teadmised ja kogemused poogitud noorte taimede istutamise kohta.

Koolitaja: Anne-Liis Riitsalu


18. juuni
Viinapuude kevadine lõikus

10.15-12.45 Viinapuu kui taim ja tema kevadine lõikus.
13.15-15.15 Praktiline tegevus istandikus.
15.30-16.00 Päeva kokkuvõte.

Oodatud on kõik, kes on oma koduaeda viinapuu istutanud või soovivad seda teha, kuid veel ei tea, kuidas teda hooldada.

Saate vastused küsimustele:
– Mida jälgida taime juures enne kevadlõikusega alustamist
– Millal on õige aeg viinapuude lõikamiseks
– Millist lõikusviisi kasutada
– Kuidas leida oma viinapuule õige lõikamisviis.

Koolitaja: Anne-Liis Riitsalu


5. august
Suvine hooldus

10.15-12.45 Suveperioodi hooldustööd viinapuuistandikus. Haigused ja nende mõju.
13.15-15.15 Praktiline tegevus istandikus.
15.30-16.00 Päeva kokkuvõtete tegemine.

Oodatud on kõik, kes on oma koduaeda viinapuu istutanud või soovivad seda teha, kuid veel ei tea, kuidas seda hooldada. Samuti kõik, kes viinapuu tegelevad istandikega ja soovivad saada nõu.

Omandate teadmised ja kogemuse suvel viinapuude hooldamise kohta. Samuti ohtude kohta, mis võivad vähendada saagi suurust või talvekindlust. Oskate lihtsate võtetega ennetada haiguste tekke ennetamiseks.

Koolitaja: Anne-Liis Riitsalu


28. oktoober
Sügisene viinapuude hooldus. Sordi “Regent” saagi koristamine

10.15-12.45 Viinapuude sügisene lõikus. Valmistumine talveks.
13.15-15.15 Praktiline tegevus istandikus.
15.30-16.00 Päeva kokkuvõte.

Oodatud on kõik, kes on oma koduaeda viinapuu istutanud või soovivad seda teha, kuid veel ei tea, kuidas seda hooldada. Samuti kõik, kes viinapuu tegelevad istandikega ja soovivad saada nõu.

Omandate teadmised ja oskused kevadise ja sügisese lõikusviisi erinevustest. Oskate ise lõigata viinapuid õigel ajal ja teate, milliste vahenditega on kasumlikum kaitsta taimi talvekülma eest.

Koolitaja: Anne-Liis Riitsalu