Kaubast taganemise avaldus

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm (täitke ja tagastage käesolev vorm allkirjastatult paberkandjal või digitaalse allkirjaga üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda) 

 • Kellele:
  Morna Õnne talu OÜ, Morna küla, Mulgi vald, Viljandimaa 71055
  Reg. nr. 11136300, tel +372 5660 4287, E-post georg45@gmail.com

 • Käesolevaga taganen/taganeme lepingust (arve nr ……………………………..) , mille esemeks on järgmine asi (……………………………………….).
 • Tellimuse esitamise kuupäev / asja kättesaamise kuupäev …………….. .
 • Tarbija nimi / tarbijate nimed ………………
 • Tarbija aadress / tarbijate aadressid …………………….
 • Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) ……………………………… .
 • Kuupäev ……………… .

Kontakt

Tel +372 5660 4287
georg45@gmail.com
Morna Õnne Talu OÜ
Morna küla, Mulgi vald
Viljandimaa 71055
Reg. nr. 11136300

Ühismeedia

© 2020 Morna Õnne talu 
0